Wilhelmus van Nassouwe

HET WILHELMUS: WAT IS HET NU PRECIES?

HET WILHELMUS: WAT IS HET NU PRECIES?

Voor velen zijn het maar rare teksten met een matig melodietje die niet echt logisch zijn. Voor anderen geeft het horen ervan steeds een warm gevoel. Maar wat is het Wilhelmus nu precies? Naar verluidt is het Wilhelmus het oudste volkslied ter wereld. Het is in ieder geval veruit het traagste volkslied ter wereld en ‘by far’ het langste. Tenminste, als je alle 15 coupletten zingt. Feitelijk zingen we van de 15 keuzes die we hebben, altijd alleen maar het eerste couplet. En als we echt op dreef zijn, zingen we soms ook het zesde couplet.

HET WAS KONINGIN WILHELMINA DIE HET WILHELMUS IN 1932 ALS VOLKSLIED INSTELDE

Dames krijgen altijd hun zin
Het Wilhelmus is pas sinds 1932 het Nederlands volkslied. Daarvoor zongen we massaal mee met het door Johann Wilhelm Wilms, op een gedicht van Hendrik Tollens, gecomponeerde ‘Wien Neêrlands Bloed‘. Het was Koningin Wilhelmina die het lied van Hendrik helemaal niets vond. En omdat dames vaak hun zin krijgen, werd het volkslied op haar bevel veranderd. Het Wilhelmus schijnt geschreven te zijn door Filips van Marnix van St. Aldegonde. Destijds was de secretaris van Prins Willem van Oranje. Daarbij wordt er gezegd dat Willem van Oranje de woorden heeft uitgesproken. Van zowel het eerste als het laatste is echter nooit enig tastbaar bewijs gevonden.

Verplichte kost op scholen
Toen het Wilhelmus in 1932 werd ingevoerd werd het verplicht geleerd op scholen. Kinderen die het niet zongen, of niet mochten zingen van hun ouders, kregen straf. Pas halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw verdween bij veel scholen het Wilhelmus uit het zangrepertoire. Ondanks dat het leren van het volkslied nu geen verplichting meer is, wordt er op scholen wel aandacht aan geschonken. Onze sporters moeten immers aangemoedigd worden en daar hoort het meezingen van het Wilhelmus bij. Ook gaan er steeds meer stemmen op om het volkslied weer verplicht te stellen op scholen.

TOEN HET WILHELMUS GESCHREVEN WERD BESTOND DE AANDUIDING VOOR DUITSLAND NIET EENS

Duits bloed
Als je de tekst van het Wilhelmus leest, dan staan daar zaken in die op het eerste gezicht vreemd aandoen. Waarom zingen wij bijvoorbeeld ‘van Duitsen bloed’? Het is hierbij van belang te weten dat ‘van Duitsen bloed’ niet betekent dat Nederlanders Duits bloed hebben. Willem van Oranje is weliswaar van Duitse komaf, maar toen het Wilhelmus geschreven werd, bestond de aanduiding voor het land Duitsland niet eens. Het is oud Nederlands. ‘Duits’, of beter nog ‘Diets’, was niets meer dan een aanduiding voor de Nederlandse taal. Altijd afgevraagd waarom wij dus ‘Dutch’ spreken? Dit komt dus van het oud-Hollandse ‘Diets’.

De titel ‘van Oranje’ kreeg onze Willem trouwens uit een erfenis in Frankrijk. Inderdaad, van de stad ‘Orange’ in het zuiden. Toentertijd waren we dus al een multicultureel landje. En omdat de man zo voor Nederland gevochten heeft, heeft hij de bijnaam ‘Vader des Vaderlands’ gekregen. En dus niet omdat hij de stichter is van Nederland zoals vaak gedacht wordt.

ZONDER WILLEM WAS NEDERLAND WAARSCHIJNLIJK NOG STEEDS EEN PROVINCIE VAN SPANJE

De Koning van Hispanje
De koning van Hispanje die in het volkslied genoemd wordt is Filips II. Voordat Willem van Oranje vocht tegen de Spaanse Koning, werkte hij voor hem. Sterker nog, hij heeft zelfs zijn zoon, de latere Willem de Zwijger, naar Spanje gestuurd. Dit om aan het Spaanse hof te studeren. De Spaanse koning begon echter zijn Katholieke geloof aan Protestantse Willem op te dringen. Op dat moment besloot Willem van Oranje te gaan vechten voor zijn vrijheid. Dus als Willem van Oranje de strijd met de Spaanse Koning niet was aangegaan, was Nederland waarschijnlijk nog steeds een ‘Provincie van Spanje’. En hadden we met zijn allen kunnen liggen aan de ‘Costa Holanda’.

Als je alle coupletten achter elkaar zet, vormen deze een ‘acrostichon’. Oftewel, als je van alle coupletten de eerste letter neemt komt er een woord uit. De letters vormen: Willem van Nassov. En kijk, nu weet je meteen waarom de V in het Spaans ‘Uve’ heet.