jongeren blijven thuis wonen

SPAANSE JONGEREN BLIJVEN STEEDS LANGER BIJ OUDERS WONEN

SPAANSE JONGEREN BLIJVEN STEEDS LANGER BIJ OUDERS WONEN

Het is geen groot geheim dat Spanje het al jaren economisch moeilijk heeft. Er zijn nog steeds veel werklozen onder met name de jongeren en hun toekomstperspectief is niet echt positief. Noodgedwongen blijft ruim 80% van de Spaanse jongeren dan ook tot late leeftijd bij hun ouders wonen. In de meeste gevallen omdat ze geen of niet genoeg inkomsten hebben om zelfstandig te wonen.

De gemiddelde leeftijd waarop een Spaanse jongere tegenwoordig het huis verlaat is 28,9 jaar. Dat is altijd nog jonger dan hun Italiaanse of Griekse ‘collega’s’, maar wel bijna 3 jaar boven het Europese gemiddelde van 26,1 jaar. Nederlandse jongeren bijvoorbeeld gaan op een gemiddelde leeftijd van 24 jaar het huis uit terwijl dat in België gemiddeld 26 jaar is. 

Veel werkeloosheid
De reden waarom veel Spaanse jongeren pas op late leeftijd het huis uit gaan is omdat ze geen financiële middelen hebben om zelfstandig te kunnen wonen. De huurprijzen van woningen zijn vaak zo hoog dat ze die niet kunnen betalen. Daar komt bij dat veel eigenaren niet aan jongeren verhuren door hun vaak onzekere financiële situatie. Meer dan 50% van de jongeren in Spanje is werkeloos en daar komen er elk jaar weer meer bij.

OOK VOOR DE CRISISJAREN WAREN ER VEEL JONGEREN DIE THUIS BLEVEN WONEN

Hoge huurprijzen
Hierdoor blijven jongeren vaker en langer thuis wonen. Niet omdat ze willen, maar omdat ze niet anders kunnen. Mocht een jonger iemand er wel in slagen om werk te hebben en zelfstandig te gaan wonen, dan is deze al snel tot 70% van het maandsalaris kwijt aan de huur. Als er al voldoende inkomsten binnenkomt om überhaupt te huren. Het minimumloon in Spanje bedraagt namelijk 735,90 euro en een gemiddelde huurwoning kost in de grote steden vaak al meer.
Buiten financiële en werkproblemen zijn er ook nog culturele verschillen tussen Spanje en andere landen. Ook voor de crisisjaren bleef de Spaanse jeugd tot late leeftijd thuis bleven wonen. Vrouwen zijn daarbij sneller geneigd om op eigen benen te gaan staan, terwijl mannen het schijnbaar wel leuk vinden om nog door moeder verwend te worden.