spaanse griep

DE SPAANSE GRIEP: 50 MILJOEN MENSEN OVERLEEFDEN HET NIET

DE SPAANSE GRIEP: 50 MILJOEN MENSEN OVERLEEFDEN HET NIET

De Spaanse griep, je hebt er ongetwijfeld wel eens van gehoord maar wat het precies inhoudt weet je niet. Als men het over de Spaanse griep heeft bedoelt men niet dat er een griepvirus heerst in Spanje. Men verwijst dan naar wat er 100 jaar geleden gebeurde. Naar schatting 50 miljoen mensen overleden tijdens een wereldwijde epidemie in 1918 en 1919. Hoewel het de Spaanse griep of ‘Spaansche ziekte’ genoemd wordt, ligt de oorsprong van deze ziekte waarschijnlijk in de Verenigde Staten. Dit virus, van het subtype H1N1, heeft uiteindelijk geleid tot de pandemie.

Naam
Het werd Spaanse griep genoemd omdat kranten in Spanje er het eerst over berichtten. Vandaar de naam ‘Spaanse griep’. Aanvankelijk was het virus niet dodelijk, maar dat veranderde al snel. In Spanje, waar geen oorlogscensuur bij de media heerste omdat het land in WOI neutraal was, sloegen de kranten groot alarm toen verschillende mensen ineens aan het virus stierven.

Symptomen
De dood trad in na enkele dagen van koortsaanvallen die aan griep deden denken. Zo kreeg het virus zijn nogal misleidende naam. De Spaanse griep begon met hoge koorts, hoesten, spierpijn en keelpijn, gevolgd door extreme moeheid en flauwtes. Men verloor zoveel energie dat men niet meer kon eten en drinken. De ademhaling werd steeds moeilijker en binnen enkele dagen trad de dood in.

NAAR SCHATTING 50 MILJOEN MENSEN OVERLEDEN DOOR DE SPAANSE GRIEP

Leeftijden
De Spaanse griep had de opmerkelijke eigenschap om jonge volwassenen te treffen. Dit in tegenstelling tot gangbare griepepidemieën, waarbij met name kinderen en senioren de ziekte krijgen en laatstgenoemden de grootste risico’s lopen. In augustus 1918 had de helft van de Amerikaanse soldaten in Europa de ziekte: 43.000 man overleefden het niet. De ziekte sloeg snel over naar andere legerkorpsen, ook de Duitse.

Na de oorlog
Toen de oorlog in november 1918 eindigde en soldaten terugkeerden naar hun landen, werden ze overal ter wereld feestelijk onthaald. Door deze wereldwijde massabijeenkomsten verspreidde het virus zich eenvoudig. In de VS stierven uiteindelijk 675.000 mensen, in Frankrijk 200.000, in Engeland 400.000 en in Nederland meer dan 40.000. In India en Rusland, waar op dat moment de ziekenzorg op een laag niveau was, stierven zelfs miljoenen mensen. Volgens schattingen zijn er in Spanje zo’n 250.000 mensen aan het griepvirus overleden. Dat terwijl Spanje zich totaal niet met de Eerste Wereldoorlog bemoeide. Dankzij dit virus werd de levensverwachting in Spanje spontaan met 12 jaar verminderd.

HET LIJKT EROP DAT 20% VAN DE WERELDBEVOLKING MET DE GRIEP BESMET RAAKTE

Nederland en België
Het officiële aantal slachtoffers van de griep in Nederland was 21.284. Daar komen echter nog de mensen bij die door deze griep longontsteking hebben gekregen en daarvan niet zijn hersteld. Dit aantal was 38.000. Het totale aantal slachtoffers van deze griep werd dus in Nederland bijna 60.000 mensen. Over België zijn minder nauwkeurige cijfers bekend maar men weet dat er tijdens de eerste wereldoorlog zo’n 10.000 tot 40.000 mensen overleden. Hoeveel daarvan aan de Spaanse griep zijn overleden is niet bekend. Anderen zeggen echter dat er veel meer Belgen zijn overleden. Er wordt zelfs gesproken over 282.165 doden, direct en indirect. In België is er echter onenigheid over de aantallen slachtoffers want goed onderzoek ontbreekt.

Al met al lijkt het erop dat 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet raakte, in totaal een half miljard mensen. De meest voorzichtige schattingen komen op 20 tot 40 miljoen doden. En net zo snel als het kwam, verdween het virus ook weer. Eind 1919 was het bijna van de een op de andere dag voorbij.