RUIM 4.500 BEDRIJVEN ZIJN INMIDDELS VERTROKKEN UIT CATALONIË

RUIM 4.500 BEDRIJVEN ZIJN INMIDDELS VERTROKKEN UIT CATALONIË

Volgens de onlangs gepubliceerde cijfers van het Colegio de Registradores in Spanje, enigszins vergelijkbaar met de Kamer van Koophandel in Nederland, zijn er sinds het moment dat de voormalige Catalaanse regioregering aangaf vol voor onafhankelijkheid te gaan, meer dan 4.500 bedrijven met hun sociale zetel uit de autonome deelstaat Catalonië vertrokken. Op zich heeft dit nog niet direct effect voor de fysieke aanwezigheid van bedrijven dan wel voor de belastinginkomsten in Catalonië.

Sinds 1 oktober zijn er uit Catalonië 4.558 bedrijven vertrokken met hun sociale zetel, de zogenaamde ‘sede social’. Dit is echter slechts een administratieve handeling en heeft in principe geen enkel effect op de activiteiten en de dagelijkse bezigheden van een bedrijf. De bedrijven die ‘op papier’ zijn vertrokken zijn in de meeste gevallen fysiek gewoon nog aanwezig in Catalonië en hebben ook vaak niet de intentie om de regio daadwerkelijk te verlaten.

Nog steeds vertrekken bedrijven
Uiteraard zijn er ook bedrijven die wel fysiek Catalonië hebben verlaten, maar dat is iets dat in elke regio in Spanje gebeurt. Vergeleken met bijvoorbeeld de Comunidad de Madrid zijn er in dezelfde periode 2.209 meer bedrijven uit Catalonië vertrokken dan uit de regio Madrid en dat zegt heel veel. Het is echter opvallend te noemen dat in het eerste trimester van dit jaar ruim 1.350 bedrijven zijn geweest die Catalonië de rug hebben toegekeerd, een indicatie is dat het vertrouwen in de regio nog steeds niet is hersteld.

HET VERTREK VAN BEDRIJVEN DIT JAAR IS EEN INDICATIE DAT HET VERTROUWEN IN DE REGIO NOG STEEDS NIET IS HERSTELD

Ongezonde balans
In Catalonië is op dit moment een zogenaamd negatief saldo van 1.254 bedrijven, daar er gedurende het eerste trimester van dit jaar meer bedrijven gingen dan dat er kwamen. In de Comunidad de Madrid was dat saldo positief, want daar kwamen er juist 771 meer bij dan wat er vertrokken zijn. In alle andere autonome deelstaten in Spanje zijn de cijfers ongeveer gelijk gebleven en is er een gezonde balans tussen bedrijven die weggaan en die er bij komen.

18% minder vennootschapsbelasting
De financiële impact van de verplaatsing van sociale zetels is niet direct te merken in Catalonië, omdat de belastingen die betaald moeten worden door de centrale belastingdienst worden geïnd. Het gaat om een potentieel bedrag van 815 miljoen euro aan vennootschapsbelasting over 2017 wat 18% minder is dan het jaar daarvoor, wat in contrast staat met de vennootschapsbelasting in de rest van Spanje waar een groei van 6,8% is geweest het afgelopen jaar. Deze verplaatsing van de sociale zetel en het gemis van belastinginkomsten zou wél van invloed zijn op de Catalaanse regionale staatskas als Catalonië een eigen republiek zou zijn en zelf de belastingen moet innen.