Privacyverklaring

Als u via deze website contact op neemt met Vivamagazine.es, kan dat via een contactformulier. Ook kunt u via deze website uzelf inschrijven op onze periodieke nieuwsbrief. In beide gevallen vragen wij u enkele gegevens aan ons door te sturen. Het is dan prettig te weten dat wij vertrouwelijk met deze informatie omgaan, maar wij kunnen ons ook heel goed voorstellen dat u wilt weten wat er precies gebeurt met de door u vrijgegeven informatie en wat eventueel uw rechten zijn. Dit kunt u allemaal teruglezen op deze pagina. Mocht een en ander u na het lezen toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw specifieke vraag per e-mail aan ons door te sturen via info@vivamagazine.es.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Vivamagazine.es kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vivamagazine.es, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vivamagazine.es verstrekt. Vivamagazine.es kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom  Vivamagazine.es gegevens nodig heeft
Vivamagazine.es verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Vivamagazine.es uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of het op uw verzoek sturen van een periodieke nieuwsbrief naar een door u opgegeven e-mailadres.

Het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief
Vivamagazine.es kan, op uw verzoek, u een periodieke nieuwsbrief laten toekomen op een door u opgegeven e-mailadres. Dit doet u door het invullen van het formulier op de website van Vivamagazine.es (www.vivamagazine.es). De hierbij door u aangeleverde gegevens worden door Vivamagazine.es niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u over diensten, nieuws en aanbiedingen van Vivamagazine.es te informeren. Vivamagazine.es en de eventueel door Vivamagazine.es ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Vivamagazine.es kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten, noch voor eventuele aanstoot door u genomen inzake de inhoud van deze e-mails. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@vivamagazine.es, onder vermelding van uw naam en het e-mailadres waarmee u zich eerder heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Hoe lang Vivamagazine.es gegevens bewaart
Vivamagazine.es bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Vivamagazine.es verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Vivamagazine.es worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vivamagazine.es gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Vivamagazine.es maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vivamagazine.es bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vivamagazine.es te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vivamagazine.es heeft hier geen invloed op. Vivamagazine.es heeft Google geen toestemming gegeven om via Vivamagazine.es verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vivamagazine.es. Vivamagazine.es zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Vivamagazine.es neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vivamagazine.es maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vivamagazine.es verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vivamagazine.es op via info@vivamagazine.es.

De domeinnaam www.vivamagazine.es is eigendom van Viva! Media Group. Viva! Media Group is als volgt te bereiken:
Postadres: Apartado de Correos 301, 03710 Calpe (Alicante), Spanje
Telefoon: +34 603 644 638
E-mailadres: info@vivamagazine.es