Wonen in Spanje

ONDERVERHUREN VAN UW HUURWONING IN SPANJE

ONDERVERHUREN VAN UW HUURWONING IN SPANJE

Het is natuurlijk financieel erg aantrekkelijk. U huurt een woning in Spanje op basis van een jaarcontract, maar in de hete zomermaanden verblijft u in uw koelere thuisland. Uw Spaanse huurwoning staat dan een paar maanden leeg, maar de kosten gaan gewoon door. U komt in contact met een iemand die een woning zoekt voor drie maanden en u gaat over tot onderverhuren. 

Bij wet verboden
Wat u echter vergeet is dat in elke huurovereenkomst standaard is opgenomen dat u niet mag onderverhuren. Sterker nog, het is sinds enkele jaren zelfs bij wet verboden, mits huurder en verhuurder schriftelijk overeenkomen dat de huurder mag onderverhuren. Dus als u toch besluit de door u gehuurde woning onder te verhuren, pleegt u niet alleen contractbreuk, maar doet u ook nog iets dat zelfs bij wet verboden is. Het spreekt dan voor zich dat de eigenaar het recht heeft de huurovereenkomst per direct te beëindigen en u, omdat u een wettelijke overtreding maakt, meteen door de desbetreffende autoriteiten uit te woning kan laten zetten. En dit alles uiteraard volledig voor uw kosten.

Verzekering
Maar dat is slechts uw minste zorg bij onderverhuren. Een groter probleem heeft u namelijk als uw huurder brand veroorzaakt. U, als contractueel huurder, bent in dat geval verantwoordelijk voor alle schade. Als verstandig huurder bent u natuurlijk voor brandschade verzekerd. Helaas, u heeft onderverhuurd en in uw polis staat heel duidelijk aangegeven dat de verzekering niet uitkeert bij onderverhuren. En dat kan een dure grap worden als een heel complex afbrand of, erger nog, als er slachtoffers bij te betreuren zijn.

DE VERZEKERING HOEFT NIET UIT TE KEREN ALS SPRAKE IS VAN ONDERVERHUREN

U draait op voor alle kosten
Het kan ook gebeuren dat uw huurder de kosten, zoals huur, elektra, water, niet aan u vergoed. U wilt de huurder dan uit de woning zetten, maar uw huurder besluit niet mee te werken. In dat geval dient u middels een gerechtelijk bevel de huurder uit de woning te laten zetten. Omdat u echter onderverhuurd, zal de rechtbank geen haast maken. Drie jaar later zit uw huurder nog steeds in de door u gehuurde woning. Ondertussen wordt u ook zelf aangeklaagd, want u bent betrapt met onderverhuren. Al die tijd mag u opdraaien voor alle kosten, want u bent tenslotte de contractuele huurder.

Financiële problemen
Verstandiger is om, als u de woning een bepaalde tijd niet gebruikt, een afspraak met de eigenaar te maken. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u een bepaalde periode geen huur hoeft te betalen en de eigenaar in die periode het recht heeft de woning zelf voor vakantieperiodes te verhuren. U voorkomt hiermee in ieder geval een hoop, vaak financiële, problemen.
 

Niet voor niets zeggen wij al sinds 2008 “U de zon, wij de zorgen!”. Heeft u vragen? Neemt u dan, vrijblijvend, contact op via: info@rentalpoint.es. Wij spreken Nederlands, dus dat is wel zo makkelijk. 

Zonnige groeten,

Jacqueline


Bij ‘RentalPoint’ krijgt eigenaresse Jacqueline de meest uiteenlopende vragen en problemen voorgelegd met betrekking tot wonen in Spanje. In haar column zal zij telkens een onderwerp bespreken, zodat u een beetje wegwijs raakt in de soms ingewikkelde wereld van kopen, huren of gewoon wonen in Spanje.