NIEUWE HUURSUBSIDIE-REGELING IN SPANJE VAN KRACHT

NIEUWE HUURSUBSIDIE-REGELING IN SPANJE VAN KRACHT

Onlangs heeft de Spaanse regering een nieuw staatshuisvestingsplan aangenomen waarin een aantal nieuwe maatregelen genoemd worden. Zo kunnen jongeren onder de 35 jaar een financiële hulp of huursubsidie krijgen tot 390 euro per maand mits ze minder dan 19.300 euro per jaar verdienen. Ook Ouderen kunnen met de huursubsidie een betere woning huren of de maandelijkse kosten flink verlagen.

Met het nieuwe ‘Plan Estatal de Vivienda’ 2018-2021 wordt het voor jongeren en ouderen eenvoudiger gemaakt om toegang te krijgen tot een fatsoenlijke en adequate woning dankzij een systeem van huursubsidies. De nieuwe regeling is met name prettig als men in de grote en vaak duurdere steden woont.

Klusjes? Bel De Klusjesman!

Huursubsidie voor iedereen toegankelijk
De huursubsidies zijn in principe voor iedereen in Spanje mits men niet meer verdient dan 19.300 euro per jaar. In het geval van grote gezinnen (familias numerosas) en gezinnen met een gehandicapt kind(eren) is de inkomensgrens 25.800 euro. Wat opvalt is dat men in grotere en dus vaak duurdere steden meer huursubsidie geeft dan in kleinere en dus vaak goedkopere steden. Waar de huur normaal gesproken niet hoger mag zijn dan 600 euro is dat in de grote steden 900 euro omdat de regering ook weet dat de huren in de grote steden de laatste tijd flink hoger zijn geworden.

Jongeren
In het geval van jongeren onder de 35 jaar is de limiet 50% van de huurprijs als dat minder dan 600 euro is en 30% als men tussen de 601 en 900 euro per maand aan huur moet betalen. Dat houdt dus in dat als iemand jonger dan 35 jaar een huur betaalt van 900 euro deze maximaal 390 euro huursubsidie kan ontvangen, namelijk 300 euro (50% van 600 euro) en 90 euro (30% van de overige 300 euro). Ook personen ouder dan 65 jaar hebben recht op 50% huursubsidie.

Overige huurders
De overige huurders (personen tussen 35 en 65 jaar) hebben recht op 40% huursubsidie over de eerste 600 euro en 30% over de huur tussen 601 en 900 euro. Dat houdt dus in dat als iemand een huur betaalt van 900 euro deze maximaal 330 euro huursubsidie kan ontvangen, namelijk 240 euro (40% van 600 euro) en 90 euro (30% van de overige 300 euro). Mocht je buiten de grote steden een appartement huren dan is het maximale huursubsidie bedrag 300 euro voor jongeren onder de 35 jaar en 240 euro per maand voor alle andere huurders. De huur mag dan niet hoger zijn dan 600 euro.

Maximaal drie jaar
Aangezien het hier om een plan gaat tussen 2018 en 2021 kunnen de huurders die recht hebben op deze huursubsidie maximaal drie jaar de subsidie ontvangen. Mocht iemand uit huis gezet zijn dan kan men recht hebben op 100% huursubsidie mits de huur niet meer is dan 400 euro. De Spaanse regering gaat ervan uit dat het hele huursubsidie plan zo’n 1,4 miljard euro gaat kosten gedurende de komende vier jaar. Het is echter niet alleen de regering die voor de kosten op gaat draaien maar ook de regioregeringen van de autonome deelstaten. 80% van de kosten komt voor rekening van de Spaanse staat en de overige 20% voor de regioregeringen.

Volgens de plannen gaat het nog twee tot drie maanden duren voordat de regioregeringen van de autonome deelstaten klaar zijn om de kosten te betalen. De huursubsidies gaan echter al op 1 januari van dit jaar in wat dus inhoudt dat het met terugwerkende kracht uitbetaald zal gaan worden.

Klik hier om de officiële PDF te lezen.