IS ER LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL?

IS ER LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL?

Het is een vraag die veel mensen bezighoudt: Is er licht aan het einde van de tunnel? Zie je opa en oma? Weet je dat je de aarde verlaat? Kortom, wat gebeurt er nu precies als we komen te overlijden? Het blijft een raadsel waar we waarschijnlijk allemaal ooit een antwoord op krijgen. Tot die tijd worden er onderzoeken uitgevoerd en daaruit kwamen recentelijk bijzondere uitkomsten.

Na je dood leef je nog 3 minuten
Er werd een onderzoek gedaan door de University van Southampton en hieruit kwam naar voren dat waar eerder werd gedacht dat je nadat je doodverklaard werd nog ongeveer 30 seconden hersenactiviteit vertoonde, dit zelfs 3 minuten blijken te zijn. Voor de duidelijkheid: je wordt klinisch dood verklaard wanneer je hart stopt met kloppen en er geen bloedtoevoer meer naar je hersenen gaat.

Bijna-doodervaring
Ook werden er personen die een hartaanval overleefden geïnterviewd en zij gaven een gedetailleerd verslag van hun bijna-doodervaring. 40% van deze personen was al klinisch dood verklaard maar kwamen ‘terug op aarde’ en hadden hierbij herinneringen. Volgens de onderzoekers suggereert dit dat meerdere mensen hersenactiviteit vertonen maar de herinneringen hieraan verloren zijn gegaan bijvoorbeeld door een hersenbeschadiging of door medicijnen die tijdens het proces zijn toegediend.

NADAT JE KLINISCH DOOD VERKLAARD BENT VERTOON JE NOG 3 MINUTEN HERSENACTIVITEIT 

Een klein percentage beschreef de ervaring daadwerkelijk als een ervaring waarbij ze buiten het lichaam traden en dit bewust meemaakten. Er was zelfs iemand die zo gedetailleerd kon vertellen wat er gebeurd was en dit alles bleek ook nog te kloppen, dat je je haast wel moet aannemen dat leven na de dood bestaat! Zou het zo zijn?


Tip de redactie!

Vivamagazine.es wil graag weten wat er gebeurt in Spanje. Wij hebben niet alleen belangstelling voor het grote nieuws, maar zeker ook voor het plaatselijk nieuws en opmerkelijke feiten. Dingen die u opvallen op social media of waar dan ook.

Uw verhaal wordt nog sterker als er een foto of een filmpje bijzit. Gebruik uw mobiele telefoon of digitale camera en maak een opname, screenshot of foto die treffend is voor het verhaal dat u graag bij ons onder de aandacht wilt brengen. U krijgt persoonlijk bericht van onze redactie als wij uw inzending plaatsen op onze website. Door middel van het opsturen van tekst-, audio- of beeldmateriaal naar de redactie van Vivamagazine.es verklaart u zich akkoord met het het bepaalde onder ‘Disclaimer’.

Dus stuur al uw verhalen, persberichten, tips, foto’s of filmpjes naar redactie@vivamagazine.es, maar vergeet niet om uw telefoonnummer in uw e-mail te vermelden.