huurwoning spanje

HUURWONING IN SPANJE VOOR JONGEREN ONBETAALBAAR

HUURWONING IN SPANJE VOOR JONGEREN ONBETAALBAAR

Omdat het aanbod van huurwoningen in Spanje steeds schaarser wordt, blijven de huurprijzen maar stijgen. Ondanks aangekondigde maatregelen van de regering. Deze wil bijvoorbeeld het leeg laten staan ontmoedigen door hogere vastgoedbelasting te gaan invoeren voor leegstaande woningen. Vooral in de grote steden is een huurwoning voor veel mensen onbetaalbaar geworden. De huurprijs van een gemiddeld appartement in Barcelona is bijvoorbeeld € 900,- per maand. En dat in de wetenschap dat veel jongeren niet eens € 900,- per maand verdienen.

Serieus probleem
Spanje is een land waar een huurwoning altijd gezien werd als iets tijdelijks. Het huren van een woning werd normaal gesproken gedaan tot men voldoende geld heeft voor een koopwoning. Sinds de financiële crisis is daar echter verandering in gekomen. Veel mensen kunnen niet langer kopen en onder jongeren duurt het heel lang voor ze enige financiële zekerheid hebben. Het resultaat is dat met name jongeren niet eens meer serieus nadenken over het kopen van een woning. Maar nu ook huren voor jongeren geen optie meer is, ontstaat er langzaam maar zeker een serieus probleem.

Klusjes? Bel De Klusjesman!

Professionelere aanpak
Op nationaal niveau zijn de huurprijzen in een jaar tijd met ruim 15% gestegen. In Spanje is nu 20% van het totale woningaanbod bestemd voor huur voor lange termijn en dit percentage blijft stijgen, maar is nog ver verwijderd van het Europees gemiddelde van bijna 50%. Experts wijzen erop dat de markt voor huurwoningen in Spanje professioneler moet worden aangepakt en uitsluitend nog in handen moet worden gelegd van erkende en meer gespecialiseerde verhuurbedrijven. Hierdoor kunnen woningeigenaren beter worden beschermd en verdwijnt de angst om een woning voor lange termijn te verhuren.

DOOR MEER AANBOD ZAL DE PRIJS VAN EEN HUURWONING VANZELF GAAN DALEN

Centrale registratie
Ook vinden ze dat er een centraal register moet komen van huurwoningen, zodat er een beter overzicht is van het huuraanbod.  Daarmee wordt meteen ontduiking van inkomstenbelasting tegengegaan. Als woningverhuur niet langer tussen particulieren wordt geregeld, kunnen veel ergernissen bij huurders beter worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan het niet of te laat restitueren van borggelden. Maar ook kan wanbetaling centraal geregistreerd worden, wat op dit moment voor veel eigenaren reden is om niet voor lange termijn te verhuren.

De Spaanse regering doet er op dit moment alles aan om het aanbod van huurwoningen te vergroten. De verwachting is dat door meer aanbod de huurprijs van een huurwoning vanzelf weer zal dalen.