HUISMUSSEN HEBBEN HET MOEILIJK IN SPANJE

HUISMUSSEN HEBBEN HET MOEILIJK IN SPANJE

MADRID – Sinds eind jaren ’80 van de vorige eeuw is meer dan de helft van de huismussen in Spanje verdwenen. De ‘passer domesticus’, oftewel de huismus heeft het, net als in Nederland en België, erg moeilijk.

De kleine gevleugelde vriend was in Spanje, met ruim 160 miljoen exemplaren, lange tijd de enige vogelsoort die meer voorkwam dan het aantal menselijke inwoners van het land. Dat aantal is echter schrikbarend teruggelopen met minstens 60% minder mussen dan 30 jaar geleden. Deze achteruitgang is met name te merken in de steden waar de luchtverontreiniging en vervuild water er voor hebben gezorgd dat er miljoenen minder mussen te vinden zijn.

Andere oorzaken van het vertrek van de mussen is een andere tuin- en stedelijke inrichting en huizenbouw. Ook is er steeds minder eten, omdat er, door het veelvuldig gebruik van insecticiden en stoffen als MTBE in de loodvrije benzine, minder insecten zijn. Tel daar dan nog de vele zwerfkatten bij op die ook regelmatig een musje vangen. De enige kans die de mus heeft om te overleven is door zich aan te passen. Of dat lukt zal de toekomst uitwijzen.