Sanne Visser

Stiltes zijn mooi en oefenloos gevuld. Als geruisloos in echo’s gehuld. Maar ook kunnen ze spanningen bezitten. Hoorbaar vanuit de stilte naar buiten treden. Zijn het de gedachten  welke omstreden… zonder strikken maar vol angst zullen ze zich hullen. Niet bij machten dit geluid uit te zetten. Alleen de doodVerder lezen…

Sanne Visser

Goed om juist vandaag te gaan. Ik heb namelijk alles zien staan. Een schap vol verleden een volle schat heden. Rijen gespiegeld naast elkaar, zoals gestapelde gedachten van haar. Een mengelmoes van wat eens was, toen een bezit nu niets pas. Wanneer je dat ziet en loslaat. Is er zoveelVerder lezen…

Sanne Visser

Was ik maar een pluis, dan kon ik reizen op de wind naar een Spaans huis, waar ik mijn liefste lieffie vind. Waar het warm is en zacht en de zon met roze rijst en de koude nacht met sterren bezaaide naar de hemel wijst. Waar ik in het donkerVerder lezen…